Töötajate fotod

Töötajate pildistamisel on mitu erinevat funktsiooni. Pilte võib kasutada siseveebis inimeste omavaheliseks kommunikatsiooniks või kodulehel kontaktide nimekirja illustreerimiseks. Artiklid ja uudised vajavad illustreerivat materjali. Grupifotot saab kasutada esitlustes või tutvustavates trükistes. Persoonibrändi kujundamisel pole võimalik fotode rolli üle hinnata.

Mis tahes pildimaterjali ettevõte avaldab, on see alati kommunikatsioon. Portreed või grupifotod omavad muude piltide kõrval keskmiselt suuremat tähtsust, kuna esindavad ja esitlevad neid inimesi, kes päriselt partneritega suhtlevad.

Töötajate fotod jagunevad:

  • Ametiportreed
  • Grupifotod
  • Persoonibrändifotod
  • Värbamisfotod

Igaüks neist on omanäoline ja erinev, kuid kannab sama ideed - näidata ettevõtet ja tema töötajaid viisil, mis vastab seatud eesmärkidele. Jõuame stiiliraamatu juurde, mis on loodud turundusstrateegia või kommunikatsiooniplaani eesmärkidest tulenevalt.

Tegelikult võib strateegia koosneda paarist hästi läbimõeldud ideest või lausest. Sul on vaja õiget pilti, mis töötaks sinu kasuks, mitte lihtsalt ilusat fotot.

Ametiportreed

Mida ametiportreed endast kujutavad?

Passipilti või töötõendi fotot on kõik meist näinud. Ametiportree võib tõesti ka passipildi moodi välja näha, kuid tavaliselt läheb sellest kaugemale. Väga lakoonilised pildid on kasutusel töötõenditel ning mõnikord ettevõtte siseveebis inimeste äratundmiseks. Lihtsaid pilte jäädvustab tihti ettevõtte töötaja oma kaamera või telefoniga. See on aktsepteeritav, kuni pildid jäävad asutusesiseseks kasutamiseks. Ettevõtet esindavad fotod peaksid jääma fotograafi tööks.

Ametiportreed ehk esindusfotod võivad stiililt suuresti erineda. Kõige klassikalisemad pildid on esinduslikud ja väljapeetud, kuid mitte liiga ranged. Kodulehe kontaktide nimekirjas olevate portreede hoiak peab soosima avatud kommunikatsiooni ja töötajate valmidust suhelda.

Piltide taustaks võib olla erinevat tooni taustapaber või kontorikeskkond. Kui ettevõtte turundusplaan lubab, saavad pildid olla ka mingi erilise stiili või efektiga. Pildistada on võimalik õues või tootmishoones, tegelikult igal pool. Hea, kui sama pildistamisvõtet on võimalik korrata ka uute töötajate lisandudes ja igal aastaajal. Väga loominguliste lahenduste puhul võib protsessikeerukus saada takistuseks.

Mis on ametiportreede eesmärk?

Pole lihtne otsustada, kumb eesmärk on olulisem, kas portreteeritava inimese esitlemine või brändikommunikatsioon, mis sellega kaasneb. Foto järgi võib igaühest meist nii mõndagi järeldada. Kas inimene on avatud või kinnise loomuga? On ta hoolitsetud, väljapeetud ja korrektne või hoopis vabameelne? Kas ta on inimene, kellega ma sooviksin kohtuda või telefonis vestelda? Kas ma saaksin temaga edukalt koostööd teha?

Millist kasu ametiportreed toovad?

Pilt kujundab igaühest meist esmamulje, mis võib saada määravaks, kas klient teeb järgmise sammu või mitte. Maailm koosneb pisiasjadest, eelkõige aga inimsuhetest. Isiklikus elus toimetame sotsiaalse kapitali toel, töistes tegemistes lisandub sellele numbritega kirjeldatav mõõde.

Kus ametiportreesid kasutada?

Kõige enam leiad esindusfotosid kontaktide nimekirjadest, esitlustest ja artiklite juurest ajakirjanduses. Ka valimisplakatitel on reeglina ametiportreed. Esindusfoto on sinu avatari pilt Linkedinis, kui sa ei kasuta seal persoonibrändi fotot.

Kuidas ametiportreesid kasutada?

Kui vähegi võid, ära otsi end esindavat fotot igapäevafotode hulgast. Juhuslikest piltides koosnev kontaktileht veebis jätab ettevõttest kaootilise mulje. Läbivalt sama stiiliga pildid jätavad sõltumata kvaliteedist alati parema mulje.

Jälgi piltide formaati - kas fotod on püstises, ruudukujulises või piklikus formaadis. Tee selgeks, millist pilti foto kasutuskoht eeldab.

Igaks juhuks võiks igast ettevõtte olulisest esindajast olla olemas nii püstises kui piklikus formaadis pildid. Ajalehtede ja ajakirjade kujundused on erinevad, eeldades nii üht kui teist varianti.

Kuidas ametiportreesid tellida?

Tee selgeks pildistatavate inimeste arv ning piltide eeldatav stiil. Kui on tegemist korduspildistamisega, lähtu eelmiste fotode lahendusest.

Kui teie kontoris leidub veidigi vaba ruumi, pole vaja fotostuudiosse minna. Stuudiotehnika saab kohapeal üles seada või leida sobiva tausta kontorist endast.

Tutvusta enne pildistamist fotograafile piltide stiili, võimalusel saada näidised. Anna teada fotode formaat (püstine, ruut või piklik).

Ühe töötaja jäädvustamiseks võib kuluda 5-15 minutit, sõltuvalt pildistatava valmisolekust ja pildistamise viisist. Mõnikord kulgeb protsess väga tempokalt, teisel juhul aeglasemalt.

Suures ettevõttes leidub sageli töötajaid, kes erinevatel põhjustel soovivad pildistamisest hoiduda. Neil võib olla varasem negatiivne kogemus või soovimatus end avalikult esitleda. Mõnikord suudan nad avatult suheldes koostööni viia, kuid vastumeelsus võib osutuda ületamatuks. Portreefoto pildistamine eeldab alati fotograafi ja pildistatava ühist tegutsemist hea pildi nimel.

Professionaalne jumestaja panustab kergele naise meigile 15 minutit, mehe ülevaatamisele 5 minutit. Suure pildistatavate hulga korral saab kaasata mitu jumestajat. Professionaalide kasutamine tagab ühtlase tulemus ja värskuse. Hommikul kodus tehtud meik võib pildistamise hetkeks osa särast kaotanud olla.

Pildistamist tuleb alustada hommikul. Hiljuti ärganud inimeste näolihased ja kogu keha on värsked ning puhanud.

Portreefotodel jääb seisva inimese kehahoiak alati parem istuvast. Istumine on põhjendatud vaid siis, kui piltide üldine kontseptsioon seda eeldab.

Ühel päeval on mõistlik pildistada kuni 6 tundi. Paljude inimestega suhtlemine ning nende õigesse seisundisse viimine eeldab fotograafilt head vaimset võimekust, mis päeva teises pooles väheneb.

Väldi portreefotode pildistamist samal ajal mõne teise sündmusega või planeeri ajakavas pildistamiseks eraldi päevaosa. Samal hetkel konverentsi pidada ja pildistada pole tulemuslik. Õhtusöögil või firmapeol saab tõesti pildistada, kuid need pole ametiportreed vaid meeleolupildid.

Grupifotod

Mida grupifotod endast kujutavad?

Grupipilt võib olla suunatud organisatsioonisiseseks tarbimiseks või avalikuks kasutamiseks.

Enda töötajatele mõeldud jäädvustus mõnest sündmusest, näiteks suvepäevadest, võib olla teostatud vabas vormis. Peamiseks eesmärgiks on kõik osalejad kenasti fotole saada.

Avalikuks kommunikatsiooniks jäädvustatud grupipildid paistavad silma suurema läbimõelduse ja loovate lahenduste poolest. Pildistamiseks võib valida mõne erilise koha ja kasutada ebatraditsioonilist paigutust. Selline foto pole mõeldud vaatajatele inimeste äratundmiseks.

Kommunikatsioonis kasutatud grupipilt kannab endas alati oma lugu või sõnumit, isegi siis kui me sellele pildistamise ajal ei mõtle. Kuidas foto tööle hakkab, sõltub selle teostamise viisist ja läbimõelduse astmest.

Mis on grupifotode eesmärk?

Grupipilt võib väljendada meeskonna ühtsust, hoolivust ning töötajate väärtustamist või lihtsalt kollektiivi suurust. Ka spontaanne jäädvustus kannab endas mitmesugust informatsiooni, kuigi pildistades pole sellele mõeldud.

Tehasetöötajate ja kontoriinimeste grupifoto tootmishoones räägib koostööst ja barjääride puudumisest meeskonnas. Pildid väljasõitudelt või ühisüritustelt kuuluvad sageli värbamismaterjalide juurde tõestamaks mitmekülgse tööelu toimimist.

Millist kasu grupifotod toovad?

Enda töötajatele mõeldud grupifotod pikendavad ühistegevustes saadud positiivset laengut, justkui taasluues kogetud emotsiooni.

Turunduslikul eesmärgil kasutatavad pildid toetavad mainekujunduslikke tegevusi. Klient või partner näeb piltidelt organisatsiooni suurust ja sisemist õhkkonda.

Kes on pildile võetud, kus on foto jäädvustatud, kas meeleolu on vaba või vaoshoitud? Kas vaataja tõesti mõtleb fotot vaadates sellistele asjadele? Tõenäoliselt mitte, kuid mulje tekib tal sellegipoolest.

Kus grupifotosid kasutada?

Grupipildid leiavad kasutust ettevõtet tutvustavate tekstide illustreerimiseks trükistes, esitlustes ja kodulehel. Samuti sotsiaalmeediavoos uudiste juures või eraldiseisvalt. Lisaks ettevõte sisekanalites või väljaprindituna kontori seinal.

Kuidas grupifotosid kasutada?

Ühispildid on reeglina piklikus formaadis, suuremat inimgruppi pole otstarbekas teistmoodi paigutada. Seega peab pildi kasutuskoht pikliku pildi jaoks sobima. Pildi kasutamisel veebis jälgi taaskord pikslite arvu ja täpset formaati.

Suurte väljatrükkide tegemiseks vajad täissuuruses faili, piksleid pikemal küljel vähemalt 5000. Kodulehelt või mujalt netist leitud faili ei saa välja trükkida.

Kuidas grupifotosid tellida?

Planeeri pildistamisele eraldi aeg päevakavas. Kuni 50. inimesega foto jäädvustamine võtab aega 15 minutit. Sadade inimeste pildile seadmine koos nende saabumise ja lahkumisega võib võtta pool tund.

Suurte gruppide pildistamiseks sobib hästi tõusev maapind või trepistik. Sobiva paiga puudumisel olen pildistamiseks redelile roninud või leidnud mõne muu kõrgema positsiooni ja paigutanud grupi hajusalt enda ette jäävale alale.

Suurel grupipildil peab rahvas paiknema mitmes reas nii-öelda kihtidena, et kogu pildiväli oleks ühtlaselt täidetud. Paari pikka rivvi seatud inimesed jäävad pildil liig väikesed.

Loomingulisemate ideede teostamine eeldab suuremat eeltööd ja rohkem pildistamise aega. Logo- või sõnakujuliste fotode puhul tuleb inimeste paiknemise kontuurid eelnevalt maha märkida.

Õues pildistamisel pead arvestama päikese liikumisega. Kõige parem, kui leiad pildistamispaiga varjus. Näkku paistev päike pole mugav ja paneb inimesed silmi kissitama. Veidi paremini õnnestub foto 45. kraadise nurga all langeva päikesevalguse puhul. Selline valguse langemise nurk vähendab silmade kissitamist.

Persoonibrändifotod

Mida persoonibrändifotod endast kujutavad?

Sinust endast saab bränd, kui müüd midagi, mis on vahetult seotud sinu isikuga. Kui poleks sind, poleks ka toodet või teenust, selle väärtus seisneb sinu isiklikus panuses, olgu selleks koolitused, nõustamine või kunstitööd. Ka ettevõtte juht, investor või tippspetsialist võib omada persoonibrändi, kui ta esindab ennast juhina või kogu ettevõtet.

Enda isiku esitlemiseks meediakanalites, sotsiaalmeedias või trükistes on vaja sobivat pildimaterjali, mis pole päris ametiportreed, vaid vabamas vormis fotod inimesest kui isiksusest. Sinu LinkedIni profiilipilt on samuti persoonibrändi foto, kuna esindab sind avalikult.

Persoonibrändifotosid ehk esindusfotosid saab pildistada fotostuudios, õues või sobivas interjööris. Hästi sobib isikupärane büroohoone, kodukontor, ateljee, tootmishoone või linnakeskkond. Eelkõige peaks see olema paik, kus pildistatav ennast mugavalt ja koduselt tunneb.

Mis on persoonibrändifotode eesmärk?

Sind esindavad fotod tekitavad fooni sinu tegevusele, toodetele, teenustele ja ideedele. Ühest küljest toovad nad välja sinu isiksuse, teisalt peavad toetama sõnumit, mida soovid kommunikeerida.

Millist kasu persoonibrändifotod toovad?

Hästi planeeritud ja teostatud fotod tõstavad sinu sõnumi usutavust. Turundustekst koos pildiga on palju meeldejäävam. Loomulikult saad kasutada ka muud illustreerivat materjali, kuid aeg-ajalt tuleks siiski ka ennast näidata. Vaatajal on lihtne sind ja sinu poolt esitletavat ideed kokku viia ka juhuslikul kohtumisel.

Läbi piltide stiili kujundad enda avalikku kuvandid ehk kaubamärki ja kõnetad selgemalt neid inimesi, kellele sinu tegevus korda läheb. Toote või teenusega seotud fotod töötavad lisaks reklaamfotodena.

Kus persoonibrändifotosid kasutada?

Esmaseks kasutuskanaliks on sotsiaalmeediavõrgustikud, mis vajavad pidevat ja hästi planeeritud pildivoogu. Enda foto igapäevane kasutamine pole vajalik, kuid seda peaksid tegema regulaarselt. Kõneisiku või autorina peaks sul olema väike hulk erinevaid esindusfotosid, mis vastaksid loo stiilile või haakuksid temaatikaga.

Ka ettevõtte juht vajab väikest isiklikku pildipanka meediaväljaannetes kasutamiseks. Väljaannetel on küll enda fotograafid, kes saavad abiks olla, kuid pingelise ajakava tõttu pole eraldi pildistamine alati teostatav.

Pildimaterjali vajab ka sinu kodulehe osa, kus endast räägid. Kui sinu kliendid tulevad sinu juurde just sinu käekirja, ainulaadse teenuse või hea suhtlusoskuse pärast, pead paratamatult ka enda isiksust avama. Fotod annavad selleks hea võimaluse.

Kuidas persoonibrändifotosid kasutada?

Erinevad keskkonnad soosivad erinevaid pildiformaate. Instagramis näevad neljakandilised fotod jätkuvalt kõige paremad välja, eriti uudisvoogu kerides. LinkedIn sobib täna paremini piklike piltide avaldamiseks. Facebookis pole formaadil nii suurt tähtsust. Mobiilisõbralikkusele mõeldes kasuta vahel ka püstformaadis fotosid.

Trükiste puhul jälgi, et pildil jätkuks piisavalt suurust. Internetisuuruses fotot saab küll pisikese portreena printida, kuid ajakirjas üle kahe lehekülje paigutamiseks jääb suurusest väheks.

Kuidas persoonibrändifotosid tellida?

Mõtle, millisena soovid ennast esitleda. Kas sulle sobib vabam stiil või soovid jääda rangelt professionaalseks. Milline keskkond sinu olemust ja sõnumit kõige paremini toetab - on selleks rabamaastik või linnakeskkond, fotostuudio või kodukontor.

Mõtle riietusele ja aksessuaaridele, leia pildistamiskohaga sobivad lahendused või vastupidi, vali keskkond vastavalt riietusele. Vajadusel palu abi stilistilt.

Loomingulises töös mängib fotograafi käekiri suurt rolli. Leia fotograaf, kes sobib sinu stiiliga.

Leia koos fotograafiga sobiv lokatsioon pildistamiseks ja varu fotosessiooniks vähemalt tund aega. Esimene pooltund kulub alati sisseelamisele, kõige paremad kaadrid jäävad pigem fotosessiooni teise poolde. Seda teades saad ka ise alustada lihtsamatest asjadest ja jätta olulised ideed nimekirjas tahapoole.

Värbamisfotod

Mida värbamisfotod endast kujutavad?

Värbamisfoto muudab eriliseks tema spetsiifiline kasutusviis töökuulutustes ja värbamisele suunatud kommunikatsioonis. Lisaks toodete ja teenuste müügile vajab aina rohkem tähelepanu õigete töötajate leidmine, kes ettevõtet edasi aitaksid. Teisisõnu tuleb tööandjal ennast töötajatele müüa, nagu ta müüb enda tooteid ja teenuseid.

Sinu turunduspaketti tööandajana võiksid kuuluda pildid töökeskkonnast iga konkreetse positsiooni juurde, mida soovid täita. Hea, kui lisaks töökohale saad välja tuua ka reaalse töötaja, kes sellel kohal tegutseb. Suurt tähtsust omab ka olme- ja kontorikeskkond ning muu asjasse puutuv taristu. Töövahendidki räägivad kogenud spetsialistile palju sinu ettevõtte suhtumisest oma inimestesse. Kas kasutad tipptasemel seadmeid või piirdud soodsamatel lahendustega jne. Milliseid hüvesid tööga veel kaasneb, on need arenguprogrammid, koolitused, ühistegevused, peod, väljasõidud, sportimisvõimalused või hoopis midagi muud lahedat.

Mis on värbamisfotode eesmärk?

Sinu ettevõtte töökeskkond, kultuur ja väärtused peavad uut töötajat kõnetama. Jah, pakutavat tasu ei saa me muidugi unustada. Teatavasti pole aga palganumber sugugi ainus argument töökoha valikul. Sinu poolt pakutavate hüvede kirjeldus saab hoopis suurema kaalu, kui seda illustreerivad õiged fotod.

Erinevatel positsioonidel töötajad panevad piltidel tähele aspekte, mis neid kõige enam huvitavad. Eelkõige aga peavad fotod olema usutavad ja realistlikud, vastates tegelikkusele. Kui sul on soov värvata suurema elukogemusega tehasetöölisi, mõjuvad õiges vanusegrupis inimeste pildid kandideerijatele julgustavalt. Sama loogika kehtib ka soolise või etnilise kuuluvuse küsimustes. Fotode funktsionaalsus omab siin suuremat tähtsust, kui visuaalne ilu.

Millist kasu värbamisfotod toovad?

Eelkõige peaks head värbamisfotod aitama laiendad sinu valikuid töötajate leidmisel ja tooma sulle just sellise profiiliga meeskonnaliikmeid, keda kõige enam vajad. Kõrvalfunktsioonina loovad fotod suuremat pilti sinu ettevõtte kultuurist ka klientidele ja tarnijatele olles osa üldisest brändigust. Hea töökultuuriga ettevõtet saab võtta usaldusväärse pantreina, sest tal on enda majas asjad korras.

Kuidas värbamisfotosid kasutada?

Lisa pildigalerii töökuulutustele nii enda kodulehel, kui tööportaalides. Loo süsteem, kus igale võimalikule kuulutusele on loodud väike pildipank asjakohase materjaliga. Ettevõtte kodulehel saad töökeskkonnale moodustada eraldi alamlehe, kuhu koondad kogu üldise info sinu ettevõtte kui tööandja kohta. 5.-10. pildist peaks üldmulje loomiseks täiesti piisama. Juba sellise materjali olemasolu näitab hoolivust töötajate suhtes.

Loomulikult tuleb ka värbamisfotode puhul tähele panna kõiki tehnilisi nõudeid, mida koduleht, tööportaal või agentuur piltidele on kehtestanud. Vajaliku teabe saad enda veebihaldurilt või portaalihalduri veebilehelt.

Kuidas värbamisfotosid tellida?

Mõtle läbi täpne piltide vajadus. Uuri, kas sinu ettevõttes kehtivad reeglid või piirangud töökeskkonnas pildistamise kohta. Võib-olla on mingi osa tootmisest ärisaladusega kaitstud ja peab kaamerasilma eest varjatuks jääma. Tea, et fotode järeltöötluses on võimalik eemaldada ja asendada peaaegu kõike, mida vaja.

Heida pilk stiiliraamatule või fotobriifile, ehk on seal juttu ka värbamisfotodest. Abi võid leida varasematest pildimaterjalidest. Varasemaid katalooge uurides selgub sageli üllatavaid tõsiasju piltide kohta, mille olemasolust sa teadlik polnud.

Leia sobivad modellid enda töötajate hulgast. Kõik töötajad pole modellitööst vaimustuses, kuid alati leidub neid, kes tähelepanu naudivad. Nii-öelda käsukorras pildile jäämine võib samuti häid tulemusi anda, kui fotograaf osutub oskuslikuks suhtlejaks. Koostöövalmis inimestega töötamine annab sellegipoolest kindlamaid tulemusi.

Leia fotograaf, kes on kursis sinu valdkonnaga ning oskab protsesse mõista. Vaata, kas tema piltide stiil vastab sinu ettevõtte profiilile. Hea, kui jääd kogu pildikomplekti osas kindlaks ühele fotograafile. Sellega tagad omalt poolt pildikomplekti ühtse siili ja sidususe.

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678