Fotokoolitused

Pildistamine on küll minu põhitegevus, kuid koolitused moodustavad minu fotoalasest tegevusest suure osa. Aja jooksul olen läbi viinud mitusada grupikoolitust ja eratundi; nõustanud ettevõtteid ning aidanud neil oma fotostuudioid ehitada. Jagan enda teadmisi hea meelega. Minu töös pole mingeid saladusi või nippe, mida peaksin vaid enda teada hoidma.

Mida fotokoolitus endast kujutab?

Minu koolitused jagunevad kahte põhiliiki, milleks on eratunnid ja grupikoolitused.

Eratunde annan mitmel erineval põhjusel. Sageli aitan fotohuvilisi, kes soovivad enda hobiga tegelemiseks kaamera ja pildistamise kohta rohkem teada saada. Eraldi tegelen ka alustavate fotograafidega ja jagan nendega spetsiifilisemaid teadmisi mõne pildistamisteema kohta. Kolmandaks õpetan ettevõtete töötajaid, kelle tööülesannete hulka kuulub tootefotode jäädvustamine või mõni muu fotoalane tegevus.

Grupikoolitused jagunevad tellimuskoolitusteks ja avalikeks koolitusteks, mida ise korraldan. Fotokoolituste tellijateks võivad olla ettevõtted, kelle töötajad peavad oma töös kaamerat kasutama, näiteks kinnisvaramaaklerid või e-poe töötajad. Koolitusi tellivad ka MTÜ-d ja maakondlikud arenduskeskused, kellele olen mitmeid tootefoto seminare läbi viinud.

Ettevõtte fotovajadustest lähtuvalt paneme koos kokku koolitusprogrammi, mis nende spetsiifilisi vajadusi kõige paremini katab. Vajadusel aitan komplekteerida fototehnikakomplekte ja ehitada fotostuudioid koos sobiva sisseseadega.

Kaubamärgi "Olev Mihkelmaa Fotokool" alt olen korraldanud avatud fotokursuseid ja fotoretki kõigile huvilistele alustades fotograafia ABC kursustest kuni öiste pildistamisretkedeni Tallinna vanalinnas. Olev Mihkelmaa Fotokooli facebooki grupiga liitudes saad mulle küsimusi esitada ja teiste grupiliikmetega mõtteid vahetada.

Mis on fotokoolituse eesmärk?

Eratundide eesmärgiks on leida vastused kõigile sinu fotoalastele küsimustele ja lahendada kaamera kasutamisega seonduvaid kitsaskohti. Üks-ühele suhtlus võimaldab rääkida just neist asjadest, mis sind huvitavad.

Ettevõtte töötajale mõeldud koolitusel käime koos läbi kõik vajalikud tööetapid ettevalmistusest fototöötluseni, et kogu protsess saaks lõpuni selgeks ja kulgeks tuleviks võimalikult efektiivselt.

Teatud pildikogustest alates võib enda töötaja väljaõpetamine ja tehnika soetamine fotograafi palkamisest efektiivsemaks osutuda. Eriti kehtib see rutiinsete pildistamisprotsesside puhul, kus kunstiliste oskuste osakaal pole kuigi suur.

Grupikoolitused võivad täita väga otseseid ja ka kaudsemaid eesmärke. Kinnisvarabüroole on kasulik, kui tema maaklerid hästi pildistada oskavad. Usun, et seda kasu on võimalik rahas mõõta. Head tootefotod veebipoes toovad samuti vahetut kasu müügile. Lisaks on töötajate koolituse üheks põhieesmärgiks tähelepanu juhtimine fotode olulisusele usus, et see aitab kogu loodavat pildimaterjali paremaks muuta.

Üldisemad grupikoolitused laiendavad osalejate teadmisi fotograafia valdkonnast ja annavad üldisi baasoskusi. Ettevõtjaid koolitades soovin praktiliste oskuste kõrval teadvustada turundusfotode laiemat kasu ning võimalusi pilte enda töös parimal viisil rakendada. Samas võib mõnus rabaretk koos looduse pildistamisega olla puhas meelelahutus.

Millist kasu fotokoolitus toob?

Seda küsimust küsin endalt enne iga koolitust. Mida me teeme ja milleks me seda teeme, mida täpselt soovime saavutada? Iga koolitusetüübi puhul saan veidi erineva vastuse. Põhiliselt annab fotokoolitus muidugi fotoalaseid teadmisi ja oskusi. Vähem tähtis pole osalejate motiveerimine ja julgustamine, katsetada uusi asju, jätta meelde tööprotsessid, mõista fotode olulisust, saavutada varasemast paremaid tulemus.

Kuidas fotokoolitust läbi viia?

Iga minu koolitus on kui rätsepaülikond, mis peab sobima just neile inimestele, kellele ma seda korraldan. Loomulikult on mul valmis teatud hulk koolitusmudeleid ettevõtjatele, maakleritele, loodushuvilistele ja tootepildistajatele, kuid iga kord võtan uuesti mõõdud ja kohandan koolituse just selleks päevaks.

Koolituse käiguski olen igal hetkel valmis tegema väiksemaid muudatusi ja mõnda õmblust kohendama. Päeva lõpuks peaks iga osaleja saama just talle vajalikud teadmised.

Kõige tõsisemat eeltööd vajavad tellimuskoolitused. See võib tähendada muuhulgas senise pildimaterjali läbivaatust ja tagasisideks sobivate näidete ettevalmistamist. Ettevõtjaid koolitades vaatan läbi iga kodulehe ning sotsiaalmeediakonto, mis osalevate ettevõtetega seotud.

Kuidas fotokoolitust tellida?

Lihtne on alustada eratundidest, mille pikkus varieerub ühest tunnist kolme tunnini. Jututeema valid sina. Kui alustada päris algusest võiks ajakava olla järgmine.

Tunnise koolituse jooksul jõuan rääkida fotograafia alusteadmistest, mis on ava, säri ja tundlikkus; kuidas töötab kaamera, mida teeb objektiiv.

Kahetunnise koolituse käigus jõuame lähemalt vaadata erinevaid kaameraseadeid või võtta läbi mõne pildistamisvaldkonna põhilised nipid.

Kolme tunni sisse mahuvad erinevad praktilised harjutused ja vajadusel ka esmane fototöötlus. Kolm tundi ongi tegelikult maksimaalne eratunni pikkus üheks päevaks, kuna infot tuleb väga palju.

Grupikoolituste puhul teeme sinuga koos eeltööd, paneme paika eesmärgid, sisu ja ajakava. Pikemaid teemasid on hea jaotada mitmele päevale. Nii saan anda koduseid ülesandeid, suurendades niiviisi koolitatavate kaasatust ning panustatud aega. Ühe koolituspäeva pikkus võiks olla kuni 6 tundi intensiivset tegevust vähemalt kahe lühema ja ühe pikema pausiga teemaplokkide vahel.

Ja noh, tegelikult ei pea kõik koolitused olema sugugi tõsised või kindlale tulemusele orienteeritud. Viin sinu sõbrad hea meelega loodusesse või linnaretkele ja näitan milliseid vigureid võib ka kõige lihtsama kaameraga korda saata.

Koolitused

Tellimuskoolitus

Individuaalkoolitus

Grupikoolitus

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678