Sündmusfotod

Mida sündmusfotod endast kujutavad?

Perekondlike sündmuste pildistamine tähendab esmalt mälestuste talletamist. Fotod aitavad meenutada olulisi hetki kandes edasi pere ajalugu. Ettevõtetegi töös tuleb ette tähtpäevi, pidusid ja meeskonnaüritusi, mis vajavad jäädvustamist nende olulisuse tõttu.

Sündmusfotod tähendavad ettevõtte jaoks tegelikult palju enamat, kui ürituse pildistamist oma töötajate tarbeks. Fotod sündmusest muutuvad aina rohkem sise- ja väliskommunikatsiooni vahendiks, mida turundaja erinevates kanalites kasutab.

Sündmusfotod võivad olla muuhulgas järgmised:

Fotod jõulupeost, suvepäevadest või teistest majasisestest üritustest. Suuremas osas on need mõeldud ainult enda maja töötajatele vaatamiseks ja isekeskis meenutamiseks. Fotod aitavad pikendada sündmuse mõju meeskonnale ja kogetud emotsioone justkui taasluua. Ajas omavad fotod arhiiviväärtust. Väiksem osa pilte töötajate tunnustamisest, esinejatest, päevastest ühistegevustest või grupifotod leiavad kasutamist turunduses.

Partneritele mõeldud sündmuste, nagu tooteesitluste ja koolituste, pildid seovad samuti kõiki osapooli ja aitavad suhteid arendada. Neist on abi uute klientide leidmisel, kui tõestusest sinu ettevõtte aktiivsuse kohta. Kliendiürituste pildid sobivad hästi uudisvoogu LinkedInis ja teistes sarnastes kanalites.

Konverentsifotod kujutavad endast justkui eraldi fotoliiki oma kindla struktuuri ja osade poolest. Pildid jõuavad operatiivselt sündmuse uudisvoogu aidates infot võimendada ja tulevikus järgmisi konverentse reklaamida.

Suurürituse pildistamine eeldab läbimõeldud tegevust nii piltide tellijalt kui fotograafilt ja täpset infot kogu sündmuse üksikasjade ja hetkede kohta, mis peavad kindlasti fotodele saama. Laulu- või tantsupeo käiku saab fotograaf üldjuhul jäädvustada vaid reportaažina ega saa ise sündmuste toimumist koordineerida vastavalt piltide vajadusele.

Mis on sündmusfotode eesmärk?

Laiemas mõttes on iga sündmusfoto samal ajal ka turundusfoto. Sõltuvalt sündmuse iseloomust varieerub sihtgrupp. Kuigi oleme harjunud turundusest mõtlema peamisest kui ettevõttest välja suunatud kommunikatsioonist, on ettevõtte sisekasutuseks mõeldud pildid samuti turundus. Oluliste ürituste pildid peavad muuhulgas aitama kaasa töötajate väärtustamisele.

Millist kasu sündmusfotod toovad?

Ettevõtte tegevuste kajastamine fotodel näitab partneritele, millega sinu ettevõte tegeleb. Nähtavus erinevates uudisvoogudes loob head taustsüsteemi ja tõstab kaubamärgi tuntust. Mida rohkem potentsiaalne klient sinu brändiga kursis on, seda kindlamalt tuleb see talle vajalikul hetkel meelde.

Tööjõu liikuvus muutub aina enesestmõistetavamaks. Aastakümneid ühes ettevõttes püsinud inimesi jääb üha vähemaks. Läbi piltide ühiseid ettevõtmisi pikendades aitad kaasa töötajate püsimisele.

Kuidas sündmusfotosid kasutada?

Fotosid sündmustest saad enda turundusplaani integreerida erineval viisil. Kui sul juba on sellekohane tegevuskava ja -plaan, lähtu sellest. Plaani puudumisel kaalu erinevaid lähenemisvõimalusi.

Fotod sündmusest võivad olla juhuslikku laadi telefonipildid, teadlikult fotograafi poolt jäädvustatud fotod sotsiaalmeedias näitamiseks või ongi kogu sündmus korraldatud fotode saamiseks.

Üritusturunduse projektid eeldavad kindlasti pildilist kajastamist. Ilma fotodeta võib pool soovitud efektist kaduma minna.

Kuidas sündmusfotosid tellida?

Kaasa fotograaf projekti võimalikult varakult, nii saab ta sind planeerimise protsessis aidata. Populaarsetel kuupäevadel, nagu suvised nädalavahetused ja jõuluaeg, võib vaba fotograafi leidmine aega võtta.

Mõtle, mida fotograafilt ootad. Kas lihtsalt jooksvat sündmuse jäädvustamist, grupipiltide tegemist, mõne kindla kõneleja fotot, auhindade ja tunnustuste üleandmise fotosid, fotoseina juures pildistamist, saalikaunistuste ja kujunduse jäädvustamist? Võib-olla veel mingit spetsiifilist fotot? Kogenud fotograaf oskab sündmuste käiku ka ilma täiendavate seletusteta ette aimata, kuid kõike ei pruugi ta teada.

Hinda, millal pildistamist alustada tuleks. Õhtusöökidele või pidudele hakkavad külalised saabuma vähemalt pool tundi enne märgitud algust. Viisakate peopiltide piir saabub 23:00 paiku, hilisemad fotod võivad tekitada soovimatut elevust. Mõtle, kui hoogsa joonega peaks fotograaf töötama, kui palju ennast tsenseerima.

Milline peaks olema fotode valmimise tähtaeg? Siseringile mõeldud sündmuse fotod võiksid valmida päevade, mitte nädalate jooksul. Kui meediaplaan seda eeldab, saan pilte edastada ka jooksvalt ürituse ajal. Kiiresti edastatavad pildid pole läbinud fototöötlust ja nende valik võib olla vähem kaalutud.

Grupipildi jäädvustamiseks planeeri ajakavas eraldi hetk 10-20 minutit vastavalt inimeste hulgale. Pildistamiskohtki tuleks eelnevalt läbi mõelda. Hästi sobivad erinevad trepid või kallakud, samuti on võimalik pildistada rõdult ja inimesed paigutada hajusalt selle alla.

Autasustamiste ja tunnustamiste korral vajab fotograaf väikest hetke hea pildi saamiseks. Selleks peab meenete üleandja saabuja hoogu natuke pidurdama kasvõi käepigistust veidi pikendades. Avalikku tähelepanu vähem armastavad isikud võivad oma tunnustust vastu võtta jooksujalu ning pildi õnnestumise ohtu seada. Kõige parem, kui tervitus lõpeb alles fotograafi kerge märguande peale.

Pressifotod

Mida pressifotod endast kujutavad?

Pressifotod on pildid, mis algusest peale on mõeldud ajakirjanduses kasutamiseks. Enamasti jäädvustavad neid erinevate väljaannete fotograafid enda meediamaja tellimusel - kusagil juhtub midagi, fotograaf läheb kohale ja pildistab. Fotod lisatakse valmiva artikli juurde.

On ka teine võimalus, mis kuulub minu tööde hulka. Pildistan kliendi tellimusel sündmust, objekti või toodet ettevõttele, kes saadab fotod koos pressiteatega väljaannetele. Sellise lahenduse võivad tingida mitu asjaolu.

Pildistatav koht võib olla avalikkusele suletud ja sinna pole võimalik kõiki soovijaid lasta. Heaks näiteks on Lääne-Tallinna Keskhaigla viljatusravikeskuse labor, mida sain vaid üksinda külastada. Samuti võib olla tegemist osaliselt ärisaladuse alla kuuluva tehnoloogiaga, millest saab näidata vaid piiratud osa. Samuti võib pildistatav objekt olla mingis mõttes ohtlik.

Suurema meediakajastuse saamiseks on vahel mõistlik osa tööd endal ära teha. Seltskonnaüritusel või millegi avamisel võib mõni väljaanne oma meeskonnaga kohal olla. Kui aga on eesmärgiks saada kajastusi ka neilt portaalidelt, keda kohal pole, tuleb neile saata valmis fotomaterjal.

Sisuturunduslikud artiklid vajavad samuti mitmesugust pildimaterjali. Õige sisu ja kvaliteediga fotod on mõistlik tellida fotograafilt, kes sinu valdkonda tunneb. Pildid võivad vajada ka eritöötlust, milleks pressifotograafidel võib kompetents puududa.

Pressifotosid on mõistlik koguda ettevõtte pildipanka ka ilma kohese eesmärgita. Aja jooksul tekib ikka olukordi, kus mõni väljaanne soovib sinu ettevõttest kirjutada, kuid hetkel puudub võimalus teemasse sobivaid pilte jäädvustada. Muuhulgas peaks kõigist võtmeisikutest olema varuks paar erinevat portreepilti, mida võimalike arvamuslugude juures kasutada. Häda korral telefoniga klõpsatud portreefotod võivad artikli väärtust alla tuua.

Mis on pressifotode eesmärk?

Pressifotode peamiseks eesmärgiks on enamasti nähtavuse suurendamine. Meedias välja paistmiseks tuleb ettevõttel aina rohkem tööd ise ära teha. Korraldada sündmus, teha sellest fotod, kirjutada ise artikkel ja saata see väljaannetele. Võib-olla ka tasuda artikli avaldamise eest. Vaid pressiteate ja kutsete väljasaatmisest üksi võib tähelepanu äratamiseks väheseks jääda.

Millist kasu pressifotod toovad?

Ajakirjanduse loomupärast tähelepanu pälvivad vaid skandaalsed või eriti suurejoonelised sündmused. Valmis sisu avaldavad nad parema meelega. Sinu hea fotomaterjal aitab omakorda paljude artiklite seas silma jääda.

Uudisteportaale vaadates jätan sisuturunduslikud lood enamasti kõrvale. Neis peab olema midagi eriliselt köitvat, kui neile tähelepanu pööran. Enamasti on selleks just hea foto, mis paneb mind artiklit lugema.

Hästi valitud pressifoto suurendab artikli nähtavust ja levikut mitmekordselt.

Kuidas pressifotosid kasutada?

Sündmuse kajastus peab olema operatiivne, seega peavad ka fotod jõudma avalikkuseni võimalikult kiiresti. Mõned olulisemad kaadrid võiksid vaatajateni jõuda vähemalt samal tunnil, kui mitte veel kiiremini. Koostöös fotograafiga saad seda hästi korralda.

Kiiruse tagamiseks võtan sündmustele arvuti kaasa ja laen jooksvalt fotosid mõnda veebikataloogi. Sealt saad neid juba ise edasi jagada. Vähem ajakriitiliste fotode puhul toimub kogu pildistamisprotsess ja edasine kasutamine nagu teistegi fototüüpide puhul.

Kui sa juba tead, millisesse väljaandesse saad enda materjali saata, uuri, kas neil on fotodele mingeid erinõudeid formaadi või mõõtmete osas. Pildistamisel saan sellega kohe arvestada.

Kuidas pressifotosid tellida?

Enne fotograafi valimist tee endale selgeks kogu protsessi ajakava ja sisuline eesmärk, mida soovid sellega saavutada. Kes, millal, kus ja mida tegema hakkab. Sageli võibki kogu sündmus toimuda just selleks, et seda pildistada, mitte vastupidi.

Pressifotod on oma olemuselt vähem planeeritud ja viimse detailini lihvitud, kui reklaamfotod. Fotodes võib esineda rohkem juhuslikkust või spontaansust, mis tõstab nende usutavust. Liiga hästi komponeeritud pilt mõjub ebausutavalt. Sama juhtub pildipangast ostetud fotodega, kui nad paigutada argisesse keskkonda.

Pildistamist planeerides lepi esmalt fotograafiga kokku ajakava küsimused ja uuri, kas tal on võimalus vajaliku kiirusega fotod sulle edasi saata. Kui piltide saamine on kogu sündmuse esimeseks eesmärgiks, püüa seda koguaeg meeles hoida. Vastasel juhul võib mõni korralduslik asjaolu hakata oma elu elama ja fookuse mujale kallutada.

Hea pressifoto on äravahetamiseni sarnane meedias igapäevaselt ilmuvatele fotodele. Tegelikult peakski ta olema igas mõttes samasugune, sinu jaoks on vahe vaid selles, et oled pildistamise ise tellinud ja korraldanud.

Tehtud tööd

Olybet Bar&Grilli avamispidu Klient: META Advisory

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678