Tootefotod

Tootefoto loob vaatajale sinu tootest kuvandi ja määrab selle mõttelise väärtuse. Samuti annab ta edasi tootja suhtumist kvaliteeti. Kui toodet esitlevate fotode tase on läbivalt hea ja ühtlane, loob see usaldust ning esitleb stabiilsust.

Tootefotod on pildid, mida sinu ettevõte vältimatult vajab. Ühel või teisel moel tuleb sul toodetest klientidele visuaalseid kujutisi edastada. Fotovaba tootmisprotsess võib olla võimalik vaid allhankeäris.

Tootefotode tüübid

Tootefotod jagunevad mitmeks erinevaks tüübiks sõltuvalt funktsioonist, kasutuskohast ja esitlemise viisist:

  • Valge taustaga tootefotod
  • Ilma taustata tootefotod
  • Tootefotod stuudios
  • Tootefotod keskkonnas
  • Tootefotod modelliga

Igaühest neist räägin lähemalt. Mida nad endast tehnilises mõttes kujutavad, mis eesmärki täidavad, millist väärtust loovad. Millele tuleb enne pildistamist mõelda ja missuguseid ettevalmistusi enne pildistamist teha. Kus ja kuidas saad neid kasutada.

Valge taustaga tootefotod

Mida valgel taustal tootefotod endast kujutavad?

Statistiliselt moodustavad valgel taustal pildid kõigist võimalikest tootefotodest enamuse. Neid kasutavad peaaegu kõik veebipoed põhipiltidena. Lihtsalt võttes on tegemist dokumentaalse fotoga tootest valgel taustal. Pildis pole suurt emotsiooni, valgus langeb objektile ühtlaselt ja ei rõhuta ühtegi toote osa eraldi.

Valgel taustal tootefotod jagunevad kolmeks tüübiks:

  • Loomulikul valgel taustal tootefotod
  • Valgeks värvitud taustaga tootefotod
  • Varjuga tootefotod

Loomulikul valgel taustal tootefotod

Pildistamiseks kasutatakse alusena heledat pinda, mis on ühtaegu toote all ja kaardub ka selle taustale. Tausta materjaliks võib olla valge paber, plastik või spetsiaalne stuudiopõrand. Kaarduv pind tagab toote varju ja tausta heleduse sujuva ülemineku.

Järeltöötluses jäävad toote taust ja vari muutmata. Fotograaf seadistab vaid pildi üldist heledust ja toone. Vähene järeltöötlus muudab sel meetodil valminud pildid soodsamaks.

Niisugune pildistamisviis sobib paremini sama suuruse ja heledusega toodete jäädvustamiseks. Erineva heledusega tooted vajavad erinevat valgushulka. Valgustite võimsuse muutmine teeb samal ajal ka tausta heledamaks või tumedamaks. Muutuva taustaga piltide kõrvuti kasutamine jätab ebakorrektse mulje.

Valgeks värvitud taustaga tootefotod

Pildistamine toimub samamoodi, kui eelmise pilditüübi puhul. Järeltöötluses lõigatakse toode taustast välja ning taust värvitakse valgeks. Pilt jääb igas mõttes korrektne, kuid toote taga puudub vari.

Amazoni ja paljude teiste veebipoodide tootefotodele seatud tingimused soosivad just seda tüüpi piltide kasutamist.

On teenusepakkujaid, kes eelistavad toodete taustast väljalõikamiseks värviasendust ehk green screen tehnoloogiat. Pildistamisel kasutavad nad taustana rohelist kangast ning kaotavad tausta tarkvaraliselt. Hästi töötab selline meetod vaid mõnede mitteläikivate ja mati pinnaga toodete puhul või siis, kui kangas asub tootest kaugel tagapool. Toote alla paigutatuna mõjutab kanga intensiivne roheline toon ka toote värvust.

Teise võimalusena püüavad pildistajad tausta teadlikult üle valgustada, et pääseda lõikamise ajakulust. Seegi meetod vähendab pildi kvaliteeti ebaloomulike peegelduste näol.

Seni kõige kindlam ja perfektsem lõikamisviis on käsitsi toote piirjoonte markeerimine. See on aeganõudev, kuid tarkvaraliselt tehtud lõigete parandamine võtab minu kogemuse järgi vähemalt sama palju aega.

Varjuga tootefotod

Pildid on samad eelmise fototüübiga, kuid tootele lisandub vari. Varju saab järeltöötluses tekitada digitaalselt või kasutada osaliselt loomulikku varju. Harjumatule silmale paistab hästi hallatud vari täiesti loomulik ja läbivalt ühtlane kõikidel tootefotodel.


Mis on valgel taustal tootefotode eesmärk?

Valgel taustal tootefoto peamine funktsioon on näidata toote välimust - disaini, värvi, kuju, suurust, materjalide valikut, montaažikvaliteeti. Tuua välja eseme parimad omadused, rõhutada selle headust ja vastupidavust. Hea tootefoto ei tohi näida odav isegi siis, kui toode ise on soodne.

Millist kasu valgel taustal tootefotod toovad?

Hästi teostatud pildimaterjal läheb kaugemale faktide konstanteerimisest ja loob omaette väärtust. Isegi lihtne pilt võib olla brändisaadik, kui temast paistab välja pühendumine ja hooliv suhtumine kogu tööprotsessi.

Toote visiitkaardina esindab just kõige tavalisem foto peamise infokandjana sinu toodet. Pilti vaatab inimene alati enne teksti lugemist.

Kus valgel taustal tootefotosid kasutada?

Kõige enam leiavad valgel taustal tootefotod kasutamist e-poodides, kodulehel või trükitud tootekataloogides. Minimalistlik reklaam võib samuti koosneda valgel taustal piltidest.

Kuidas valgel taustal tootefotosid kasutada?

Enne pildistamist pead teadma, milleks pilte vajad. Kas on peamiseks kasutuskohaks koduleht, e-pood, trükis, välireklaam. Igal meedialiigil on omad erisused. Enamasti saab head fotot kõikjal kasutada, kuid peamine kasutusviis määrab pildistamise lähtepunkti.

Kuidas valgel taustal tootefotosid tellida?

Alusta eeltööst. Kõigepealt pead teadma, milline on piltide stiil. Kui ettevõttel on olemas stiiliraamat ja seal peatükk, mis kirjeldab tootefotosid, võta sealne info aluseks. Kui sinu ettevõttel pole stiiliraamatut, mõtle koos fotograafiga läbi võimalikud lahendused ning vali nende hulgast sobivaim.

Pildistades varasematele piltidele lisafotosid, lähtu varasemate tootefotode stiilist. Kui varem valminud tootefotode kvaliteet jätab soovida, jäädvusta kogu tooteportfoolio uuesti. Jää valitud stiilile kindlaks. Hästi töötab vaid omavahel sobiv pildikomplekt. Fotograafi tööks jääb tagada ühtne pildistamisviis ja rakendada seda kõikide toodete puhul.

Kui ettevõttel pole fotograafi, vali hea spetsialist, kes oskab näha tervikut ja sinu ettevõttele sobivaimad lahendused leida. Kasuta läbivalt ühe fotograafi töid. Isegi pildistamisviisi tehnilise kirjelduse olemasolul jäävad teise fotograafi pildid veidi erinevad.

Mõtle läbi mitut fotot ühest tootest vajad, kulu sõltub piltide mitte toodete arvust. Suuri tooteid või tootekoguseid on efektiivsem pildistada ettevõttes kohapeal.

Failide tüübid ja haldus vajavad samuti sinu tähelepanu. Igal kodulehel või avatud müügikeskkonnal on oma nõuded piltide suurusele ning välimusele. Vaata, millised on sinu veebilehel fotode nõuded. Siit leiad Ebay ja Amazoni nõuded tootefotodele.

Pildid võivad kodulehel olla ruudukujulised, püstised või piklikud. Teavita fotograafi, millist formaati vajad. Järeltöötluses võib piklikust pildist püstise foto tegemine ebaõnnestuda.

Enamasti kasutavad veebilehed JPG või PNG formaadis faile, mis peavad olema õige suurusega. Mb ehk megabait näitab, kui palju foto kõvakettal ruumi võtab, kuid ei kirjelda pildi füüsilist suurust. Õige on vaadata pikslite arvu pildi küljel. Vajaliku info leiad faili seadetest.

Veebis kasutatava pildi pikem külg ei tohiks põhifoto puhul olla lühem kui 1000 pikslit. Uuemate ekraaniga kohanduvate veebilehtede fotofailid võivad olla suuremad.

Enne pildistamist vali koos fotograafiga pildistamiseks sobiv koht. Valge taustaga piltide jäädvustamiseks pole eritingimusi vaja.

Tee kindlaks pildistamist vajavate toodete hulk. Veendu kõikide toodete olemasolus ja kvaliteedis. Hoolitse, et pildistamise päevaks oleks kõik tooted lahti pakitud, kokku monteeritud ning vigastusteta.

Ära kindlasti jäta toodete ettevalmistamist jooksvalt samale hetkele, kui fotograaf pildistama tuleb.

Grupeeri tooted suuruse ning tooni järgi. Sama heledusega tooteid saab kiiresti järjest pildistada. Tumedate ning heledate toodete vaheldumisi pildistamine võtab lisaaega, valgus vajab iga muutuse juures ümberseadistamist.

Koosta pildistamise tegevuskava foto täpsusega. Milline toode, kui mitu fotot, milliste nurkade all, millistest detailidest. Töö läheb kiiremini, kui pildistada järjest sarnaste toodete eestvaated, seejärel külgvaated jne.

Suurema pildistamise juures läheb fotograafil kindlasti abikäsi vaja. Fotograaf ei pruugi teada teie tooteid ja nende markeerimisviise. Pildistamise nimekirja peaks haldama tooteid tundev töötaja. Suuremate esemete liigutamiseks võib olla vaja mitut inimest, võib-olla ka tõstukit.

Ilma taustata tootefotod

Toon ilma taustata tootefoto välja eraldi liigina, kuigi ta on valge taustaga piltide lähisugulane.

Ilma taustata pildid tekivad töötluse käigus nii valgeks värvitud kui varjuga tootefotode puhul, kui töötleja kasutab õiget töövõtet. Tuleb vaid vajalik pildikiht PNG formaadis ilma taustata salvestada.

Ilma taustata pilte saab disainer enda töös kasutada erinevates montaažides või kujundustes paigutades toote mõnele muule taustale. Ilma taustata failid annan tootefotodega kaasa, kujundaja hoiab nende abil lõikamisele kuluva aja kokku.

Kuigi tehniliselt saab ilma taustata pilti paigutada mistahes teisele fotole, pole see mõnikord mõistlik. Tootefoto ja taustaks olev pilt peavad omavahel sobima. Neil peab olema sarnane valguse langemise suund, kontrastsus ja värvide intensiivsus. Hea kujundaja oskab ka mittesobivad pildid omavahel hästi ühendada, kuid selline kujundus peab olema kunstiliselt põhjendatud.

Tootefotod stuudios

Mida stuudios pildistatud tootefotod endast kujutavad?

Kuidas nii, kas oleme jälle alguses tagasi, räägin uuesti valgel taustal tootefotodest? Seda siiski mitte. Tootefotot võib pildistada fotostuudio keskkonnas ka loomingulisemas ja lavastuslikumas võtmes. Fotostuudiosse kujundatakse, vahel lausa ehitatakse, pildistamiseks vajalik interjöör või kasutatakse valget tausta ruumi- ning valgusefektide esiletoomiseks. Tühi ruum võib samuti olla atraktiivne keskkond, mida piltidel rõhutada.

Fotostuudio eelis seisneb täielikult kontrollitavas valguses. Kogu ruumi valgustatust saab muuta lampe ümber paigutades ja nende valguse tüüpi muutes. Stuudio välgu ette erinevaid hajuteid, kärgi või filtreid paigutades saan tekitada väga hajusa või üliterava valguse; valgustada vaid ruutsentimeetri suurust ala või katta kogu ruumi pehme ning ühtlase valgusega.

Stuudiovälke võin kasutada ka väljaspool stuudiot, isegi õues. Enamasti pole see siiski päris sama lihtne. Piiravaks võib saada ruumi suurus, mõni muu valgusallikas; õues ka ilmastik, päikese intensiivsus, vahelduv pilvisus ja kõikvõimalikud muud välismõjud.

Fotostuudio sarnaneb füüsikalaboriga, mille kõiki tingimusi teadlane saab kontrollida. Peale valguse, on võimalik stuudios luua ka ilmastikku - panna sadama vihma, tekitada lumetormi, kui vaid projekt seda nõuab. Eriefektid kuuluvad aga pigem reklaamfoto valdkonda.

Mis on stuudios pildistatud tootefotode eesmärk?

Tootefotode puhul tähendab fotostuudio keskkonnas pildistamine sageli üksikute toodete ja tootekomplektide paigutamist sobivasse keskkonda, olgu taustaks lihtne hele pind või rekvisiitidest ja taustamaterjalist kombineeritud keskkond. Pildid peavad minema kaugemale lakoonilisest jäädvustamise või näitamise funktsioonist. Näitamise funktsioon taandub, tähtsamaks muutuvad ilu, emotsionaalsus, esteetika.

Millist kasu stuudios pildistatud tootefotod toovad?

Stuudiofoto peab täiendama või asendama valgel taustal kaadreid, kui turundusplaan seda eeldab. Vaatajal peab tekkima mulje väärtuslikust tootest, mis võiks sobida talle või tema kliendile. Pilt loob emotsiooni, kannab meeleolu. Pildistamise stiil paneb paika suhtumise, mida tootja soovib enda toote kohta väljendada.

Kus stuudios pildistatud tootefotosid kasutada?

Stuudiopildid leiavad sageli tee kataloogi vahelehtedele, esitlustesse, veebilehele tekstide vahele, e-poodi täiendamaks toote põhipilte esteetilisemate fotodega. Fotostuudio võimalusi laialdasemalt kasutavad pildid võivad edukalt olla toote põhipiltideks, kuid nende jäädvustamisele kulub rohkem aega.

Kuidas stuudios pildistatud tootefotosid kasutada?

Kui stuudiopildid peavad täiendama valgel taustal tootefotosid, kasuta sama suuruse ning küljesuhte loogikat nagu põhipiltidelgi. Pilti eraldiseisva fotona kasutades vajad veebilehe või trükise spetsifikatsiooni. Millised on nõuded foto suurusele ja formaadile? Kas pilt peab olema püstformaadis, ruudukujuline, piklikus formaadis või panoraami kujul?

Suureformaadiliste trükkide puhul muutub oluliseks pildi resolutsioon. Internetisuuruses faili võib vajaduse korral vaid postkaardi mõõdus välja trükkida. Küllap oled isegi imestanud, miks mõnikord suured reklaampinnad paistavad lähedalt vaadates justkui värvilistest ruutudest koosnevat. Sellise nähtuse taga ongi liigväike trükifail. Pildi suurust mõõdetakse pikslites. Üks piksel on üks värvipunkt fotol. Internetti sobib hästi foto, mille pikemal küljel on 1000 pikslit. Meetrilaiuse foto hea kvaliteediga trükis vajad sa pilti, mille küljel leidub vähemalt 12 000 pikslit.

Kuidas stuudios pildistatud tootefotosid tellida?

Hinda tegelikku piltide vajadust. Alustuseks võib sulle tunduda, et vajad kõigist toodetest mitmeid erinevaid pilte. Analüüsi järel võib selguda, et mitmed sinu poolt planeeritud kaadrid kordavad ennast. Tootesarjade puhul pole otstarbekas sama disainiga, kuid erineva värvivariatsioonidega tooteid sama nurga alt üle pildistada. Ühe alamlehe puhul piisab täiesti, kui variatsioonid ja vaated on välja toodud ühe värvivariandi puhul.

Pildistamisele stiili ja rekvisiite valides pea silmas turunduse üldist kontseptsiooni. Millist sihtgruppi need tootefotod on mõeldud kõnetama? Milline pilt toetaks kõige paremini ettevõtte visuaalset kuvandit? Mida tahab sinu ideaalklient tootefotodel näha?

Tootefotod keskkonnas

Mida keskkonnas pildistatud tootefotod endast kujutavad?

Palju häid tootepilte valmivad väljaspool fotostuudiot. Kõige paremini sobib keskkonna ja tootega töötamiseks asjakohase stiiliga siseruum. Pildistada võib ka välitingimustes, kui toote kasutusviis või iseloom seda soosib.

Sujuvalt oleme liikunud aina rohkemate muutujatega pildistamise viiside poole. Fotostuudiost välja minnes hakkavad pilte mõjutama mitmesugused keskkonnatingimused.

Valgusteid või mööblit pildistan sageli näidiskorterites või valminud objektidel, kuhu sisekujundaja on tooted paigutanud. Sealjuures olen valiku ees, kas kasutada loomulikku valgust, kohalikke valgusteid või stuudiovalgust, kuidas neid omavahel kombineerida? Keskkonnas piltide eelis seisneb sobivas ümbruses, kuid puudus muutuvates või kesistes valgusoludes. Vahelduv pilvisus muudab fotode seeria ebaühtlaseks.

Keskkonnas pildistatud tootefotod lähenevad olemuselt reklaamfotodele. Küsimus seisabki pigem protsessi mõtestamises ja fotode funktsioonis. Kui pilt peab esindama toodet või tootesarja oma loomulikus keskkonnas, on tegemist tootefotoga. Reklaamfoto püüab haarata laiemat teemaderingi ja puudutada vaataja emotsionaalset tunnetust.

Mis on keskkonnas jäädvustatud tootefotode eesmärk?

Hästi keskkonda paigutatud toode peab looma vaatajas elulisi seoseid. Keskkond on kui kontekst, millesse enda toote paigutad. Keskkond juhib pildivaataja mõtteid, loob seoseid, võimaldab anda hinnanguid ja leida põhjendusi enda valikutele.

Millist kasu sobivas keskkonnas pildistatud tootefotod toovad?

Keskkonnas olev toode räägib oma lugu. Kuidas teda kasutada saab, kuhu ta sobib, millega ta sobib? Milline on tema eeldatav funktsionaalsus? Kas ta on kliendile parim võimalik töövahend või peitub temas veel mingi lisaväärtus?

Toote viimine talle omasesse keskkonda tähendab toote viimist kliendile lähemale. Tootefoto annab pildi vaatajale vahetu ettekujutuse, milline võib olla tema emotsionaalne ja praktiline kasu toodet ostes. Kuidas see võiks sobida tema stiili ja vajadustega. Mida ese võiks lisada tema ühiskondlikule positsioonile, enesehinnangule või edevusele. Kuidas ta ennast sellega koos tunda võiks.

Kus keskkonnas pildistatud tootefotosid kasutada?

Keskkonnas pildistatud tootefotode kasutusvaldkond sarnaneb stuudiofotode omale, kuid väikeste erisustega. Muutuvates valgusoludes pildistatud fotode seeriana eksponeerimist tasub ühtluse huvides vältida. Sarnase valgusega kaadrid jätavad koos sümpaatsema mulje.

Heas keskkonnas valminud pildid võivad vabalt täita ka reklaamfoto funktsiooni, kui turunduslik idee seda toetab.

Kuidas keskkonnas pildistatud tootefotosid kasutada?

Keskkonnas jäädvustatud tootefotod sobivad toodet tutvustavale veebilehele põhipiltide täienduseks sama hästi, kui stuudiofotod.

Pildistamise keskkonda valides mõtle, kuidas sinu valitud paik sobib tonaalsuselt olemasolevate kujunduselementidega. Rahuliku stiiliga trükises või kodulehel võivad liig särtsakad pildid mõjuda sobimatult. Erksavärviline keskkond võimutseb pastelsetes toonides foto üle. Leia koos fotograafi ja kujundajaga lahendus, mis sobib foto kasutusviisiga.

Kuidas keskkonnas pildistatud tootefotosid tellida?

Nõudliku pildistamisekeskkonna leidmine võib võtta aega ning tuua kaasa täiendavaid väljaminekuid. Võimalike valikutena võivad kõne alla tulla erinevad korterid, hotellid või välja rentimata äripinnad. Büroohoonete üldalad võivad osutuda suurepärasteks pildistamispaikadeks.

Interjööris loomuliku valgusega pildistamisel mängib ilm väga olulist rolli. Õuest tuleva valguse toon ning intensiivsus määravad pildi meeleolu. Pilvealune ilm muudab toonid pehmeks. Aknast paistev päike paneb kogu ruumi särama.

Välitingimustes pole valguse eest mingit pääsu, lisaks mängivad rolli kõik teised ilmastikuolud. Õiget ilma tuleb sageli oodata, seepärast alusta pildistamise planeerimise faasi võimalikult vara.

Tootefotod modelliga

Mida modelliga tootefotod endast kujutavad?

Modelliga tootefotodel kannab või kasutab modell toodet, kuid pole ise peategelaseks. Modelli peamine ülesanne ongi toodet kandes seda esile tuua, mitte iseend jõuliselt eksponeerida. Vajadus selliste fotode järele tuleneb eesmärgist toote vormi edasi anda. Riietusesemed saavutavad oma õige kuju vaid modelli seljas.

Tüüpiline näide modelliga tootefotost on kõikvõimalikud postimüügi- või reklaamkataloogid. Sama modell võib ühes trükises esitleda kümneid erinevaid tooteid ja olla rõivastele nii-öelda kehaks. Siit edasi on vaid väike samm moe- või reklaamfotoni, moe- ja tootefotot kõrvutades pole neid raske eristada.

Mis on modellide kasutamise eesmärk tootefotos?

Rõivaste pildistamiseks pole modellidele väga head alternatiivi. Toote võib paigutada põrandale ja teda ülevalt alla pildistada. Nii jäädvustatud pilt näitab küll eseme üldist disaini, värvilahendust ja materjali, kuid mitte vormi.

Vormi andmiseks kasutatakse ka erinevaid plastikust mannekeene või kehakuju ja -mõõtmeid imiteerivaid roboteid. Kogenud modelli ja suurte tootekogustega töötades kulgeb protsess kiiremini. Inimese seljas olev riietusese ei vaja nii põhjalikku paika sättimist ja täpseks timmimist.

Millist kasu modelliga tootefotod toovad?

Modelliga tootefotot vaadates tekib pildi vaatajal hea ettekujutus eseme sobivusest tema kehakuju ning stiiliga.

Kus modelliga pildistatud tootefotosid kasutada?

Fotode kasutusalaks on peamiselt erinevad tootekataloogid, kus toodet on mõistlik koos modelliga või modelli seljas esitleda.

Kuidas modelliga tootefotosid kasutada?

Pildiseeriatest fotosid valides jälgi lisaks muule ka modelli kehahoiakut ning emotsioone. Vähe kogenud modellidel võib olla kalduvus enda osa üle mängida. Kui pildid peavad jääma tootefoto raamidesse, on fotode stiil rahulik. Glamuur ning sära kuuluvad reklaamfoto valda.

Kuidas modelliga tootefotosid tellida?

Modelliga pildistamise esimeseks eelduseks on modelli olemasolu. Planeerimisel pead arvestama vähemalt ühe lisanduva inimesega. Tootefoto modelli töö pole küll liiga keerukas, kuid eeldab inimeselt omajagu avatust ja valmisolekut kaamera ees poseerimiseks.

Vahel leidub sobiv inimene sinu tutvusringkonnas. Modelli saab palgata ka agentuuri kaudu. Hinda alati just modelli sobivust sinu toote ja pildistamise kontseptsiooniga. Võrdlused "ilus", "ilusam", "kõige ilusam" pole siin peamised. Sul tuleb leida inimene, kes sobib enda stiililt ja hoiakult just selleks pildistamiseks.

Ära usu, mida sa näed

Enamiku enda tootefotosid olen töödelnud palju rohkem, kui arvata oskad. Üks pealtnäha lihtne veinipudeli pilt võib töötluse ajal koosneda kümnetest erinevatest kihtidest, mis lisavad või vähendavad valgust, muudavad pinna tooni, tekitavad läiget või asendavad üksikuid pildiosi mõnelt teiselt fotolt võetud paremate tükkidega. Seepärast ära pilti vaadates kunagi usu, mida sa näed.

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678