Tööstusfotod

Kas sulle meeldivad masinad? Kõikvõimalikud robotid, CNC pingid, klaasisulatusahjud, tootmisliinid, galvaanika basseinid, pulbervärvimise süsteemid jne? Mulle küll meeldivad, sest nad on ägedad! Mõni neist liigutab ennast nii kiiresti, et seda polegi võimalik näha, teine on nii suur, et saaksin ta sisse pugeda. Kolmas tõstab tohutuid raskuseid, neljas on täis imelist elektroonikat. Viies kõrgub läbi kümne korruse, kuues on nii pikk, et lõppu ei paistagi. Seadmeid on lihtne imetleda.


Iga pildistamine tööstuses tundub mulle erilisena. Olen töötanud elektroonikatehases ja õppinud autolukksepaks, seetõttu mõistan üldjoontes iga süsteemi põhiolemust ning leian kergesti, mida ja kuidas jäädvustada.

Mida tööstusfotod endast kujutavad?

Tööstusettevõtete pildivajadus võib olla tingitud mitmesugustest põhjustest - enda võimekuste näitamine klientidele, mainekujundus, värbamiskampaaniad või lõpptarbijale suunatud reklaam.

Erinevate seadmete, tootmishoonete või laomahtude esitlemine on tööstusfotode peamine eesmärk eriti neis ettevõtetes, kes töötavad ärikliendi või allhanke tellimustega.

  • "Tahame näidata, kui suuri maju oleme võimelised ehitama."
  • "Klientidele tuleb visualiseerida, kui suurt toorikut suudab treipink töödelda."
  • "Meil on olemas mitmesuguseid tehnilisi võimekusi ja seadmeid, mille olemasolu saab piltide abil kõige paremini välja tuua."

Loomulikult saab kõik võimekused ka tekstina kirja panna, kuid mastaabiefekti loomiseks sobivad pildid oluliselt paremini.

Fotode kaudu loo jutustamine omab mainekujunduslikus mõttes tekstist olulisemat tähtsust. Pildid kirjeldavad ühtlasi kogu tootmiskompleksi kvaliteeti: "Me mitte ainult ei räägi, mida teeme, vaid kõik see on päriselt olemas ja näeb hea välja."

Uute töötajate leidmisel omab töökeskkond üha tähtsamat rolli. Õigete inimeste usalduse võitmisel lisavad pildid kuulutuse sisule kaalu. Lubades häid töötingimusi ja ühtset meeskonda on hea seda samal ajal kohe näidata. Samuti saab kandideerija fotodelt hea ülevaate, mida üks või teine ametikoht endast sisuliselt kujutab.

Lavastuslikud fotod töötajatega leiavad turunduses alati kasutust. Just tegusate inimeste näitamine koos seadmetega või puhkehetkel toob välja tehase üldise õhustiku ja annab vaatajale kõige rohkem infot. Alati leidub personalis keegi, kes hea meelega fotodele jääb ja teda tulebki modellina kasutada.

Käsitöötoodete valmimisprotsessi pildid kuuluvad turundus- või reklaamfotode hulka toetava materjalina. Lambavillaste kinnaste puhul pole olulina ainult kudumise protsess vaid ka lambad ise ja kõik tööetapid, mis kinnaste valmimisele eelnevad. Valmistajale võivad paljud tööd tunduda igapäevastena, kuid ostja jaoks leidub neis palju põnevat.

Mis on tööstusfotode eesmärk?

Kohtan aeg-ajalt arvamust: "Meil on ju tarneahelad paigas ja ühed samad kliendid koguaeg töös, milleks meile pildid? Müük käib ju tööstuses hoopis teisiti, kui jaekaubanduses." Jah tõesti, protsessid on erinevad. Reklaamfotodega õnnelikust kahelapselisest perekonnast pole pulbervärvimise teenust müües palju ära teha. Siiski näen ka ise, et pean igapäevases turunduses mõtlema kõigepealt olemasolevatele klientidele ja ennast neile iga kord uuesti müüma.

Ka rasketööstuses toimetavad tavalised inimesed tehes emotsionaalseid otsuseid. Tööstusfotode kõige tähtsamaks eesmärgiks ongi lihtsustada emotsionaalsete valikute tegemist just sinu ettevõtte huvides. Otsus jääda seniste protsesside juurde ja loobuda uute tarnijate otsimisest sõltub samuti emotsioonidest. Uute koostööpartnerite valikul tõuseb emotsiooni aspekt veelgi.

Pildid peavad kinnitama sinu ettevõtte usaldusväärsust, professionaalsust ja võimet lubatustest kinni pidada. Hea ja usutav foto loob sobiva eelhäälestuse mistahes tehinguks, värbamiseks või partnerlussuhteks.

Millist kasu tööstusfoto toovad?

Millisesse messiboksi sa meelsamini astud, kas kitsukesse ja tühjade valgete seintega ruumi või suurde ja avarasse hästi kujundatud suhtluskeskkonda? Küllap meeldivad ka sulle avarad ja kenad boksid palju rohkem. Kui oled kord juba positiivselt häälestatud, kujuneb edasine suhtluski asjalikumaks.

Samal viisil töötab fotomaterjal eelhäälestaja ja meeleoluloojana igaühele, kes külastab sinu kodulehte, Linkedini profiili või vaatab infotrükiseid ja esitlusi. Foto on sinu turunduses oluline tööriist, sageli ainus võimalus näidata tooteid ja seadmeid, mida ei saa kohvrisse kaasa pakkida.

Väiketootmise või käsitööna valmivate toodete puhul lisab protsessi näitamine tootele väärtust. Kui toode on tõesti valminud käsitööna, oskab klient seda hinnata. Pildid toovad ta sinu brändile lähemale.

Kuidas tööstusfotosid kasutada?

Piltide kodulehele riputamisel jälgi failide suurust ja formaati. Piklikust pildist võib lõikamisel saada püstise foto, kuid vastupidi lõikamine enamasti ei õnnestu. Täpse info failiformaatide ja suuruste kohta saad enda veebihaldurilt.

Trükistes kasuta täissuuruses faile. Internetist allalaetud fotod jäävad trükkimiseks liiga väikeseks, pilt võib tulla ruuduline ja ebaterav. Eriti tähelepanelik ole välireklaamide ja autokleebiste tellimisel.

LinkedInis või mõnes teises kanalis uudisvoo hoidmiseks vajad regulaarselt sobivat fotomaterjali. Püüa pildivajadust ette planeerida ja hoida võimalikult ühtlast visuaalset stiili ning kvaliteeti. Iga meediakanal vajab oma turundusplaani. LinkedInis ole asjalik, kuid stiilne. Instagramis näita tausta ja võta vaataja endaga tööle kaasa. Facebookis paku kerget ja ilusat sisu.

Hea, kui sinu ettevõtte pildipangas leidub iga olulise protsessi või tootmissuuna kohta rohkem kui üks foto. Nii saad nende hulgast vajaduse tekkides kohe esitlusele või roll-upile sobiva pildi leida.

Kuidas tööstusfotosid tellida?

Uuri, mida räägib fotode kohta ettevõtte stiiliraamat või turundusplaan. Milline peaks olema fotode stiil, kuidas fotomaterjali on varasemalt kasutatud? Vastav info võib olla olemas emaettevõttes, kuigi sinu tehases pole seda keegi seni näinud. Tootmistki võib pildista mitmel eri viisil, rääkimata erinevatest valguslahendustest.

Pildistamist planeerides pööra erilist tähelepanu kõikvõimalikele kasutusviisidele, milleks fotod peavad sobima. Koosta täpne nimekiri kõikides seadmetest, ruumidest ja tegevustest, mille jäädvustamist vajad. Vaata planeeritud piltide nimekiri koos fotograafiga läbi ja pane paika tegevuste ajakava.

Tee kindlaks, kas planeeritud ajal saab valitud töökeskusi jäädvustada - kas tootmine toimub või on pildistamispäevaks hoopis hooldus planeeritud. Uuri, millises päeva osas võib eeldada kõige põnevamaid tooteid. Täpse planeerimiseta võib midagi olulist pildistamata jääda.

Tööprotsessi pildid inimestega vajavad samuti eeltööd. Koostöö modellidega algab heast seletusest, et miks meil seda vaja on. Lavastuslikke pilte saab teha mitmel viisil. Kõige parem, kui sõlmid töötajatega eelkokkulepped ja pakud neile väikest motivatsioonipaketti. Abi on ka üldisest teavitusest: "Meil tuleb pildistamine, olge selleks valmis." Sel juhul loon kontakti pildistamise ajal. Enamasti see õnnestub, kuid kõik töötajad ei soovi pildile jääda. Piltide kasutamise kindlustamiseks sõlmi kõigi modellidega kirjalik kokkulepe ehk modellileping.

Head pildid vajavad kõigi osapoolte koostööd juhtidest töötajateni. Kõige paremini õnnestub pildistamine siis, kui kogu tehas selle vajalikkust mõistab ja protsessi panustab. Vahel tähendab see tootmise hetkelist seiskamist või tegevusi, mida töö seisukohast poleks tegelikult vaja teha. Fotod aitavad tehasel areneda, seega tuleb pildistamisesse kõigil ühiselt panustada.

Tootmine peab olema võimalikult puhas ja korras. Olenevalt tehase spetsiifikast pole steriilne puhtus alati saavutatav, kuid selle poole peaks püüdlema. Kõik mittevajalik ja silma häiriv tuleks eemaldada. Muuhulgas kõikvõimalikud seintele ning seadmetel kleebitud paberilehed. Paigale võivad jääda vaid tootmisega vahetult seotud materjalid.

Tundliku tehnoloogia pildistamisel saan kasutada erinevaid võtteid tootmissaladuse hoidmiseks. Logode eemaldamine pakenditelt või seadmetelt pole keeruline. Terve seadme näitamise asemel võin pildistada lähedalt mõnda detaili. Lisaks saan järeltöötluses erinevaid seadmete osi eemaldada kaotamise ja asendamise teel.

Fotod on sulle turunduse töövahenditeks. Aitan sind hea meelega, kui vajad tuge projekti kaitsmiseks ettevõttesiseselt. Tootmisesse süvenenud töötajate kaasamine võib vahel aega võtta, kuid lõpuks on fotodest kõigile kasu.

Tehtud tööd

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678