Arhitektuurifotod

Arhitektuuri pildistamisest on mul lihtne kirjutada, sest armastan seda fotograafiaharu kõige enam. Mulle meeldib hoonete vormiilu ja valgus, mis ruumi ilmet igal hetkel muuta võib. Arhitektuurifoto eesmärgiks ongi välja tuua hoone vormilist esteetikat, arhitektuurset ilu ning väärtust. Pildid peavad andma edasi arhitekti tööd, projekteerijate head taset ja ehitajate tehnilisi oskuseid.

Mida arhitektuurifotod endast kujutavad?

Head arhitektuurifotod haaravad ehitist kui tervikut, kirjeldavad selle eri osi ning räägivad tema suhtest ümbritseva keskkonnaga. Arhitektuuripilte võib jaotada kategooriatesse mitmel viisil. Sulle, kui piltide tellijale mõeldes, jagan nad nelja alaliiki:

  • Välisvaated
  • Sisevaated
  • Detailifotod
  • Öövõtted

Aga kuhu jäid kinnisvarakuulutuse fotod? Arhitektuurifotod ja kinnisvarapildid kuuluvad erinevatesse kategooriatesse. Kinnisvarafoto keskmes on objekti kasutusmugavus ja soov näidata, mida klient enda raha eest saab. Arhitektuuri ja kinnisvarafoto võivad samastuda suurte arendusprojektide puhul, kus tuleb näidata objekti üldisemalt.

Arhitektuurifoto sünnib fotograafi ja objekti omavahelisest suhtest. Tellija peamiseks tööks jääb leida õige fotograaf. Loomulikult aitab stiiliraamat, kuid lõpptulemuse määrab rohkem pildistaja käekiri.

Välisvaated ehk eksterjööri fotod

Hoone väljast pildistamine sarnaneb väga loodusfotograafiale. Pildi ilme sõltub ilmast, kellaajast ja aastaajast. Fotosessiooni planeerides uurin esmalt objekti asukohta kaardil. Millisel kellaajal langeb valgus hoone fassaadile? Kas maja ümber on teisi hooneid või midagi muud valgust mõjutamas? Milline on täna päikese kõrgus? Milline on päikesetõusu ja -loojangu nurk kraadides, kui kõrgele päike tõuseb? Kas praegusel aastaajal üldse on võimalik objekti klassikalisel viisil pildistada?

Eestis muutub päikese kõrgus ja langemise nurk aasta jooksul tohutus ulatuses. Mõnd maja saab pildistada vaid paaril päeval aastas. On hea, kui valgus langeb objekti esiküljele umbes 5. kraadise nurga all. Selline valgus joonistab välja pinnastruktuuri ja toob esile kõik olulised elemendid. Päris pilvitu ilm pole parim pildistamiseks. Hea, kui päikest varjab õhuke pilvekiht, mis valgust veidi mahendab.

Õigete olude tekkimist tuleb sageli oodata. Hea aeg pildistamiseks on aprilli lõpust oktoobri alguseni. Kõige magusam pildistamise hetk jääb puude lehte mineku või lehtede langemise aega - puude võrad paistavad sel ajal läbi, kuid pole raagus. Haljastusest ümbritsetud hoonete pildistamised püüan just sellesse hetke paigutada. Sobiva valguse või ilma puudumisel kaalun koos tellijaga, kas saame oodata või tuleb töö siiski kohe ette võtta.

Pildistada saab muidugi ka pilves ilmaga ja kõige sügavamal talveajal. Fotode ilme jääb lihtsalt teistsugune. Viletsate valgusolude puhul võib olla lahenduseks öövõtete pildistamine, mis näitab objekti küll teistsuguses valguses, kuid kompenseerib valguse puudumist hoone enda valguslahenduste või tänavavalgustuse abil.

Parim valgus pildistamiseks on hommikul paar tundi peale päikesetõusu ja paar tundi enne päikeseloojangut. Keskpäevane kontrastne valgus muudab pinnad lamedaks ning foto vähem nauditavaks. Kellaaja valik sõltub eelkõige hoone paiknemisest maastikul ja sellest, millal valgus kõige paremini vajalikule küljele langeb.

Sisevaated ehk interjöörifotod

Sisevaadete pildistamine sõltub veidi vähem ilmastikust ja pole ka aastaaegadest nii vältimatult seotud. Objekti karakteri ja omaduste välja toomiseks on võimalik kasutada valgustite ja välisvalguse erinevaid kombinatsioone. Valgustid kujutavad endast samal ajal võimalust ja probleemi.

Interjööri pildistamine tähendabki esmalt tasakaalu otsimist siseruumi ja välisruumi vahel. Kuidas õuevalgus mõjutab siseruumi, kas tal on oma roll või jääb ta pigem tahaplaanile? Milliselt on lahendatud valgustite paigutuse, võimsuse ja värvustemperatuuri küsimused? Heal sisevaatel on sise- ja välisvalguse suhted omavahel paigas. Mõnel puhul lülitan valgustid täiesti välja, teinekord kasutan neid põhivalgusena ja jätan õuest tuleva valguse tahaplaanile.

Hea arhitekt seab valguste suhted paika juba joonestuslaual. Minu ülesanne fotograafina on tema valikuid ja lahendusi aktsepteerida ning leida viis tema töö esiletoomiseks. Hea pildi saamiseks valin samuti ilma ja kellaaega, kuid minu valikud saavad olla paindlikumad välispiltidest.

Detailifotod

Hoone üksikute osade, ehituslike sõlmede või materjalide väljatoomiseks tuleb minna lähemale ja jätta kõrvale üldmulje. Üldvaateid pildistades jäävad olulised detailid märkamatuks vajades seetõttu eraldi tähelepanu. Sisepildid, välispildid ja detailifotod moodustavad ühtse terviku.

Objekti pildistades alustan tavaliselt üldistest välisvaadetest, kui kõige valgustundlikumast töö osast ja liigun edasi hoone sisemusse üldvaateid pildistama. Kui põhipildid on valmis, tegelen detailivaadetega, mis samuti sõltuvad valgusoludest, kuid võimaldavad suuremat mänguruumi.

Detailipilt peab rõhutama hoone iseloomulikku osa, tehnilist sõlme, materjali kasutust või pinnatöötlust, mis vaatajale üldistelt piltidelt eraldi silma ei paista. Hoonet kohapeal vaadeldes keskendun samuti esmalt üldmuljele ja suunan alles siis tähelepanu tema üksikosadele.

Öövõtted

Hoonel on, sõltuvalt ilmast ja kellaajast, kümneid erinevaid ilmeid. Õhtupäike joonistab välja ühe karakteri, sombune sügisilm hoopis teise. Öine nägu erineb jõuliselt kõigist päevastest vaadetest ja vajab seetõttu eraldi tähelepanu.

Mõne hoone olemus tulebki hoopis õhtuses valguses tõeliselt esile, nagu seisaks sinu ees hoopis teine objekt. Eriti paistab see välja uute led-lahendustega hoonete puhul nagu Türi uus spordihoone või Manta Maja Nõmmel.

Öövõtteid oleks õigem nimetada loojangufotodeks, sest neid ei tehta tavaliselt öösel. Parim pildistamise hetk saabub natuke peale päikeseloojangut tänavavalgustuse süttimise ajal. Sellel hetkel pole taevakuma veel täiesti hääbunud, kuid lambid juba annavad lisavalgust. Keset ööd tumeda taevaga pildistatud kaadrid pole sugugi nii head ja efektsed. Ühel õhtul on võimalik ideaalse valgusega pildistada vaid ühte objekti.

Mis on arhitektuurifotode eesmärk?

Arhitektuurifotode eesmärk on objekti ilu esile tõsta. Hea arhitektuurifoto toob välja hoone või rajatise iseloomu ja suhted keskkonnaga, milles ta paikneb. Arhitektuurifotod toovad välja kõikide osapoolte loomingu parima osa ja arhitektuursed lahendused, mille üle võib uhkust tunda.

Millist kasu arhitektuurifotod toovad?

Tellija jaoks tähendavad arhitektuurifotod referentsi - "oleme osalenud erinevates olulistes projektides enda parimate teadmiste ja oskustega". Hea foto tõstab ettevõtet kõrgemale ja tugevdab teda valdkonna olulise tegijana.

Suurepäraste piltide saamine on fotograafile tõsine projekt. Hoonega tutvumisest piltide valmimiseni võib minna mitmeid töötunde. Õige aja, valguse ning ilma leidmine eeldab korduvat kohal käimist, mõnikord ka tundidepikkust ilma ootamist, täpselt õige pildistamise hetke tabamist. Protsessikeerukus muudab töö kulukaks ja kvaliteetsed pildid omaette kunstiväärtuseks.

Kus arhitektuurifotosid kasutada?

Kõige enam leiavad arhitektuurifotod kasutamist tehtud tööde referentsfotodena. Valminud objektidest vajavad pilte erinevad osapooled - töö tellija, peatöövõtja ja teised organisatsioonid materjali tarnijatest riigiasutusteni.

Suurtel projektidel, nagu ERM või Lennusadam, osaleb kümneid erinevaid asutusi ja ettevõtteid. Igaüks neist vajab pilte enda kodulehe portfooliosse või reklaammaterjali näitamaks enda haaret ja tõestamaks tööde suurt ulatust.

Arhitektuurifoto on üks väheseid fotograafia alaliike, milles segunevad ettevõtlus ja kunst ühise eesmärgi nimel. Väärikalt vormistatud tööd kaunistavad sageli büroode seinu või leiavad näitusepindadel eksponeerimist.

Kuidas arhitektuurifotosid kasutada?

Nagu kõigi teistegi fotode puhul, pead jälgima pildi formaati ja suurust ning leidma kasutuskohale vastava lahenduse. Suured väljatrükid vajavad suurt faili. Faili pikem külg võiks olla vähemalt 5000 pikslit.

Fotode printimist tellides pööra tähelepanu alusmaterjalile, millele foto prinditakse. Suure paberfoto raami paigutamiseks palu abi raamimistöökojalt, kes kogu protsessi nõuetekohaselt läbi viib, see tagab töö aastatepikkuse püsimise.

Väldi kapaplaadile printimist. See materjal on küll väga soodne, kuid õrn ja ebastabiilne. Lühiajaliselt saab pilti kapal eksponeerida, kuid ajapikku tõmbub plaat kõveraks ja suudab isegi tugeva pildiraami vormist välja viia.

Fotolõuendi kasutamine loob pildist veidi maaliliku ilme, kuid lõuend venib aja jooksul välja ja vajub raamil lonti. Alusraami tuleb aegajalt töökojas pingutada. Lõuend kogub tolmu ja vajab pikaajaliseks eksponeerimiseks vastavat raami.

Fotoalumiinium tundub mulle täna üks parimaid alusmaterjale pildi eksponeerimiseks. Plaat koosneb kahest õhukesest alumiiniumkihist, mille vahel paikneb plastikukiht. Materjal ei kisu kõveraks ega kaota ajas enda vormi.

Tegelikult saab foto printida peaaegu kõigile kujuteldavatele materjalidele ja pindadele. Kui vajad selles abi, võta minuga ühendust.

Kuidas arhitektuurifotosid tellida?

Leia fotograaf, kes on pädev arhitektuuri pildistama ja omab sulle sobivas stiilis portfooliot. Hea arhitektuurifoto pole soodne ega valmi kiiresti.

Vaata üle ettevõtte stiiliraamat, kas seal on juttu arhitektuurifotode stiilist ja eelistatavast valguslahendusest, mida pildistamisel tuleks jälgida? Info puudumisel mõtle koos fotograafiga, millised pildid teie kodulehe kujundusega ja üldise turunduskontseptsiooniga kõige rohkem haakuksid.

Tee pildistamise plaan varakult valmis ja alusta aegsasti fotograafiga koostööd. Mõtle läbi mitut pilti objektist vajad. Kui palju välisvaateid vajad ja millisest küljest? Mitu sisevaadet ja millistest ruumidest? Kas on vaja ka detailifotosid ja kus asuvad olulised detailid? Kas hoone iseloom eeldab lisaks öövõtteid või tulebki pildistada ainult õhtuvalguses? Milline ilm ja aastaaeg objekti kõige paremini esile tuua võiks?

Põhiline pildistamise hooaeg jääb vahemikku aprilli lõpust oktoobri keskpaigani. Talvisel ajal seab madalalt käiv päike ja päeva lühike kestvus valgusele tõsiseid piiranguid. Paljudele fassaadidele valgus lihtsalt ei ulatugi, klassikalise pildi saamiseks tuleb oodata valgemat aastaaega. Ebasobiva ilma tõttu võib fotode valmimine planeeritust rohkem aega võtta ja tekitada viivitusi ka teistes seotud tegevustes.

Mõtle arhitektuurifotost kui kunstist. Kunstist, mille kaudu saavutad ettevõtte turunduseesmärke ja kujundad mainet. Hea kunst peab olema pilkupüüdev ja kõnetama vaatajat. Kiirustades jäädvustatud foto seda enamasti teha ei suuda.

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678