Religioonifotod

Mida religioonifotod endast kujutavad?

Internetiotsingu põhjal tundub, et ma olengi esimene, kes religioonifoto mõistet eesti keeles kasutab.

Mõiste religioonifoto võtab hästi kokku kõik fotograafia alateemad, mis seostuvad kiriklike toimingutega. Nende hulka kuuluvad kiriklikud laulatused, ristimistalitused, kiriklikud matused, jumalateenistused ja mitmesugused muud liturgilised toimingud nagu palvused, ristikäigud jne.

Laiemalt võttes liigitub religioonifoto sündmusfoto alla, kuid on piisavalt omanäoline, et seda eraldi välja tuua.

Kiriklike talituste pildistamine nõuab fotograafilt täiendavaid teadmisi teenistuskorra ja reeglistiku kohta, mida ta peab enda töös järgima. Mis on sobilik, mis mitte, kuhu võib astuda, kuhu mitte, mida võib jäädvustada, mida mitte. Sama oluline on teadmine liturgiate sisust ja mõttest, mida üks või teine riitus taotleb, mida soovitakse sellega saavutada.

Igal kirikul on omad rituaalid ja kombetalitused, mis võivad olla mõttelt sarnased, kuid sisult rohkem või vähem erinevad. Olen hästi kursis luteri kiriku rituaalidega kuuludes ise luterlaste hulka. Kõige sagedamini pildistan katoliku kiriku teenistusi, lähedalt tunnen ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku teenistuskorda. Iga kirik oma erisustega on isemoodi inspireeriv vaime mõtteruum, millest osasaamine on mulle ka isiklikus plaanis oluline.

Omaette väikese aga olulise kategooria religioonifotost moodustavad kirikupeade visiidid, mida olen saanud jäädvustada. Nii olen olnud fotograafina kaasas Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeuse visiidil, samuti pildistasin paavst Frantsiscuse külaskäiku Eestisse.

Mis on religioonifotode eesmärk?

Piltide eesmärk sõltub suuresti nende tellijast. Kui fotod on mõeldud perekonnaalbumisse, on neil eelkõige funktsioon mälestuste hoidjana. Kirikute endi poolt tellitud piltide eesmärk võib olla laiem, arhiiviväärtusest pressifoto ja turundusfoto funktsioonideni. Hea pildimaterjal koguduse kodulehel omab tähtsust kiriku liikmetele ja teistelegi, kes pole kirikuga nii lähedalt seotud. Paljud pildid leiavad kasutamist trükistes või osana näitusematerjalist.

Millist kasu religioonifotod toovad?

Jäädvustades kiriklikke rituaale loon fotosid, mis omavad perekonnaloolist või muud arhiiviväärtust. Lapse ristimine, leerikooli lõpetav teenistus, laulatus ja matuseteenistus on inimese elukäigus märgilased sündmused. Ilmalikust vaatest on tegemist siirderiitustega, mida viiakse läbi kiriklikke tavasid järgides. Religioossete inimeste jaoks omab ühest eluetapist teise liikumine erilist tähendust ja märgib erinevaid arenguetappe tema vaimses kasvamise teel. Seepärast omavad religioonifotod usklikele hoopis sügavamat tähendust, kui nimepaneku toiming perekonnaseisuametis või ilmalik abielutseremoonia, mida viib läbi ametnik.

Kirik ja tema õpetus moodustavad teise või kolmanda osapoole igas toimingus, mida religiooni vaimus läbi viiakse. Seega tunnetan ka ise kirikus pildistades fotode sügavamat tähendust ja püüan enda töös sellega igati arvestada.

Kuidas religioonifotosid kasutada?

Religioonifoto kasutamisel sotsiaalmeedias või muus avalikus funktsioonis nõuab tavapärasest suuremat pieteeditunnet. Nii nagu usulised veendumused, on ka religioonifotod väga isiklikku laadi. Tihti leidub neis emotsionaalset laetust ja väga isiklikke tundeid, mis pole mõeldud igaühele esitlemiseks. Eriti kehtib see matusefotode puhul, mis kannavad endas leina ja kaotusevalu. See on oluline leinajatele, kuid pole mõeldud avalikuks väljapanekuks.

Kuidas religioonifotosid tellida?

Religioossete toimingute jäädvustamine pole igale fotograafile südameasjaks. On neid, kes selles vallas tegutsevad ilma suurema süvenemiseta ja on ka neid sündmusfotograafe, kes kirikuid väldivad.

Hea foto saamiseks on fotograafil kasulik omada algteadmisi religioonist ja pildistatava toimingu kiriklikust taustast. Fotograafi valikul uuri, kui palju on ta selle valdkonnaga varem kokku puutunud.

Pildistamisegi traditsioonid on ajas muutunud. Nii on varasem fotograafi osavõtt matustest muutunud haruldaseks. Muidugi võib küsida, kas niigi kurba sündmust tasub pildile jäädvustada? Perekonnaloo ja sugupuu uurimise seisukohast on aga matusefotod hindamatu väärtusega. Pulma ja sünnipäevale võidakse tulla, aga matusele tullakse alati. Ja pean tunnistama, matustes peitub teatav ilu, mis mind köidab hoolimata sündmuse traagilisusest.

Kirikus pildistamist planeerides tuleks sellest ka preestrit teavitada. Nii teab ta sellega arvestada ja oskab fotograafile vajadusel näpunäiteid jagada. Kirikuõpetajate tegevus võib ka ühe kiriku piires omajagu erineda - kuidas ta täpselt kavatseb usutoimingut läbi viia, millest käitumist fotograafilt ootab, kui lähedalt ja millal ta tohib pildistada.

Ise toimetan kirikutes küll reeglitest lähtuvalt, kuid üsna julgelt. Minu ülesanne on kõige tähtsamatest hetkedest pildid kätte saada. Fotod on need, mis alles jäävad.

Tehtud tööd

Broneeri

  • Kirjuta info@olev.ee
  • Helista +372 5341 4678