Religioonifotost

02/16/2023

Kiriklike talituste pildistamiseni olen jõudnud samm-haaval ettearvatavat, kuid samas ka üllatuslikku rada mööda. Isapoolse luterliku tausta tõttu pole kirik mulle kunagi võõras olnud.

Fotograafina alustasin pulmadest ja matustest, mis mõnikord toimusid kirikutes. Õigeusu kombeid ja eripärasid õppisin lähemalt tundma Kihnus jäädvustades mitmesuguseid teenistusi. Meeldejäävaimaks sündmuseks pean Konstantinoopoli patriarhi visiiti Kihnu 2013. aastal.

Hiljem Tallinnas palus katoliku kirik mul katedraali interjööri jäädvustada. Sellest sai alguse pikaajaline koostöö kõikvõimalike kirikusündmuste pildistamisel. Sain olla ka Paavst Franciscus visiidi ametlikuks fotograafiks.

Pallases õppides kipuvad minu koolitöödki religiooni poole kalduma. Hiljuti tegelesin põhjalikult Tartu Pauluse kiriku arhitektuuriga. Tõenäoliselt saab minu diplomitöögi olema seotud religiooniga.

Usuteemad köidavad mind nii sisulises, kunstilises kui kultuurilises mõttes. Iga kirik, kogudus ja vaimulik paistab silma millegi erilisega, mis väärib sügavamat tähelepanu. Ilmselt sellepärast olengi religioonifotoga nii tõsiselt tegelenud ja kavatsen seda suunda ka tulevikus jätkata. Lisaks on see hea võimalus enda vaimses arengus järgmisi samme teha.


Tekst: Olev Mihkelmaa